Příklady z praxe

Rozchod – vše začíná jinak

Pan Roman a paní Magdaléna spolu žili několik let , narodila se jim také dcera. Nyní se rozcházejí a potřebují si vyřešit především péči o dceru, její financování aj.
více informací >

Před výpovědí

Paní Irena, 46letá v částečném invalidním důchodu a zaměstnaná na částečný úvazek se na nás obrátila ve chvíli kdy organizace ve které byla zaměstnána prochází reorganizací a její místo tak bude s největší pravděpodobností zrušeno.
více informací >

Mediace – cesta k efektivnímu řešení konfliktu

Podmínkou úspěšného vedení lidí, a tedy i jejich výkonnosti a motivovanosti, je zdravá a všemi směry běhající komunikace. Přirozenou součástí komunikace je i konflikt.
více informací >

Letitý spor sousedů - Případ zdravotně postiženého člověka a jeho dobrého konce

Kauza spočívala ve vytvoření podmínek pro dialog mezi iniciátorem - panem A. P. (říkejme mu pan Antonín), který je zdravotně postižený a jeho sousedem K. M. (pan M.), majitelem sousedních pozemků, který dle prvotního kontaktu a zjištění trvale znemožnil přístup do domu panu Antonínovi, přičemž tento je vážně zdravotně postižený, je na vozíčku a jeho pohyb je takto silně omezen.
více informací >

Vadí-nevadí... řekneš-neřekneš

Manželé se vzdalovali a manželská krize se prohlubovala. Jiří se čím dál více uzavíral do sebe, Iveta navázala mimomanželský vztah a konflikty s manželem stále častěji řešila alkoholem. Oba došli k tomu, že - zejména v zájmu jejich dětí - nechtějí v takovém svazku pokračovat a rozhodli se manželství ukončit.
více informací >

Rozchod a jak dál

Pan Karel a paní Eva spolu žijí 15 let, mají 2 děti a rozestavěný dům. Nyní se rozcházejí a potřebují si vyřešit rozdělení majetku, péči o děti, výši alimentů aj. Vzhledem k tomu, že je paní Eva v současné době nezaměstnaná, je touto situací velmi zasažena, potřebuje ji vyřešit co nejdříve, aby se mohla soustředit na hledání nové pracovní příležitosti. Na řešení sporu mediací je s partnerem dohodnutá...
více informací >

Komunikace dvou spolupracovníků - řidiče a asistentky

V organizaci pomáhající řešit situaci lidí v tíživých sociálních podmínkách pracovala asistentka a řidič. O mediaci požádala asistentka, řidič souhlasil. Asistentka uváděla, že má dlouhodobé problémy se svým řidičem, těžko s ním navazuje kontakt a obtížně se s ním domlouvá o pracovních záležitostech...
více informací >

Dodržování pravidel na pracovišti

Zájem o facilitaci svých klientů měla organizace, která se zabývá integrací osob těžce uplatnitelných na trhu práce, to je - dlouhodobě nezaměstnaných osob z nejrůznějších důvodů...
více informací >

Strategické plánování v mateřském centru

Maminky, které založily společně mateřské centrum před 5 lety, se na nás obrátily s žádostí o facilitaci jejich setkání. Chtěly se zamyslet nad tím, jak nejlépe využít toho, co umí, pro další vývoj aktivit centra...
více informací >

Paní Marcela

Paní Marcela, 50 letá zdravotní sestra, byla od roku 2003 s malými přestávkami nezaměstnaná. Před půl rokem nastoupila do zaměstnání a obávala se, že přijde o práci zdravotní sestry právě díky neutěšené rodinné situaci...
více informací >

Jak spolupracujeme s organizacemi?

Jedná se o státní organizaci, která se zabývá stížnostmi, které vznikají na pracovištích a které přesahují možnosti a kompetence personalistů nebo vedoucích. Tyto případy se dlouho táhnou a výsledek jednání nevyznívá ku prospěchu zaměstnavatele ani zaměstnance a mnohdy hrozí řešení sporu pomocí soudu...
více informací >

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky