Rozchod – vše začíná jinak

Popis situace:
Pan Roman a paní Magdaléna spolu žili několik let , narodila se jim také dcera. Nyní se rozcházejí a potřebují si vyřešit především péči o dceru, její financování aj. Pan Roman se v současné době ocitl ve složité situaci. Aby mohl být dceři blíž pronajal si poblíž jejího současného domova – byt. Pracuje však nadále v Praze a také zde i nadále bydlí. Potřebuje tuto situaci vyřešit co nejdříve, aby si mohl případně hledat nové zaměstnání v blízkosti nového bydliště a mít tak více času na dceru. Na řešení sporu mediací je s partnerkou dohodnutý.

Průběh mediace:
V průběhu mediace vychází najevo, že mezi klienty byl před lety velmi silný citový vztah, oba dva si přáli přivést na svět dítě až ve chvíli kdy ho budou moci i ekonomicky zabezpečit. Nedorozumění se začala objevovat až po narození dcerky. Pan Roman v této době rodinu víceméně finančně zajišťoval – často bral i práci o víkendech, aby nikdo z jejich rodiny ničím nestrádal. Nyní pociťuje křivdu za to,že do vztahu vložil tolik energie a nyní ho paní Magdaléna opouští z důvodu, že se ani o ní ani o dcerku dostatečně nestaral. Nerozumí této situaci. Klient je schopen akceptovat odchod paní Magdalény, ale na péči o jejich dceru se chce podílet i nadále rovným dílem tak jako tomu bylo doposud. Rád by střídavou péči. Vysvětluje, že i z tohoto důvodu si pronajal byt poblíž místa kde nyní paní Magdaléna s dcerou bydlí. Je rozhodnutý změnit i práci – najít si něco poblíž, aby ve chvíli kdy se bude o dceru starat on, nemusel denně dojíždět za prací takovou vzdálenost, ale mohl se jí plně věnovat. Nyní když zůstane sám nebude potřebovat ani tolik finančních prostředků jako tomu bylo doposud proto si může dovolit pracovní místo změnit.

Paní Magdaléna je z celé vzniklé situace také nešťastná. Byť žádost o rozvod podala ona ani pro ní tyto rozhodnutí nebyla lehká. Dává vinu panu Romanovi především zato, že se celá ta léta nestaral o to jak se ve skutečnosti ona a dcera cítí. Finančně je zabezpečil dobře to uznává, ale na úkor společně stráveného času. O dceru se po celou tu dobu v podstatě vůbec nestaral . Veškerý čas s ní trávila paní Magdaléna sama nebo za pomoci jejích rodičů. Cítila se tak ve vztahu především citově zanedbávaná. Pro ní se narozením dítěte život zcela změnil, ale pro něj ne. Nemusel slevit z ničeho ani ze svých koníčků to ona se musela všeho vzdát. Dokonce měla i jednu chvíli podezření na nevěru. Došlo tak k vzájemnému citovému ochladnutí a následně naprostému odcizení. Odmítá nyní střídavou péči neboť nevěří, že nyní by se byl pan Roman schopen o dceru postarat.

Během prvního mediačního jednání byly formulovány tyto předměty jednání:

A) Péče o Kačenku
B) Komunikace o Kačence
C) Časový harmonogram
D) Výchovné principy

Nejprve byl sestaven časový harmonogram toho kdy má Kačenka školu, kroužky a volný čas . Dále jsme se věnovali tomu kdy má kdo z klientů práci a volné chvíle. Oba dva tak zjistili, že v současné době ani jeden z nich není schopen zcela pokrýt volný čas Kačenky ani její vodění na kroužky a z kroužků.
Pan Roman si tak uvědomil, že na výchovu dcery má opravdu minimálně prostoru. Paní Magdaléna však nahlédla i to, že ve chvíli kdy na výchovu dcery zůstane sama nebude jí moci věnovat ani zdaleka tolik času , který jí mohla věnovat dokud byli rodina.
Oba klienti se dohodli na pokračování mediace.

Další mediační jednání:

Klienti přichází ještě s dalšími návrhy na předměty jednání

E) Finance
F) Co si Kačenka přináší s sebou
G) O čem spolu budeme vždy mluvit
H) O čem budeme vždy společně rozhodovat

Pan Roman přichází s tím, že od minulého jednání trochu přehodnotil situaci, že se domluvil v současné práci na tom, že v některé dny si bude moci brát práci domu nebo práci přizpůsobit a vynahradí to ve dnech kdy nebude nikam pospíchat. Případně o některých víkendech. Neusiluje již za každou cenu hned o střídavou péči , ale byl by rád kdyby mohl podle časového harmonogramu jaký jsme udělali na minulém jednání – mít Kačenku mimo jednoho víkendu za 14dní i některé všední dny. Na kterých by se rád domluvil předem, aby si podle toho mohl uzpůsobit práci.
Paní Magdaléna s tímto návrhem souhlasila. Stanovili si prozatím dva dny v týdnu ve kterých pan Roman Kačenku vyzvedne ze školy a druhý den ráno jí do školy zase odvede. Paní Magdaléna bude moci tyto dny mít jen sama pro sebe popřípadě bude moci zůstat déle v práci , aby si zase ona mohla někdy vybrat volno a být dříve se dcerou. Klienti se domluvili také na důležitých věcech o kterých budou vždy společně rozhodovat a o kterých budou mluvit. Také se domluvili, že budou podle potřeby plánovat i osobní setkání na kterých vždy proberou ty nejdůležitější věci ohledně jejich dcery.
Ohledně financí paní Magdaléna slíbila , že nebude požadovat alimenty v takové výši jako měla v úmyslu. Klienti se shodli na tom,že pokud by se vyskytly případné další nesrovnalosti mezi nimi – budou je řešit pomocí mediace.

Důležité momenty:

  1. Uvědomění si vzájemné oběti a nedostatku vzájemné komunikace.
  2. Porozumění situaci ve které se ocitli.
  3. Uvědomění si svých možností a hranic v současné situaci.
  4. Nahlédnutí výhod a nutnosti vzájemné kooperace .

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky