Dodržování pravidel na pracovišti

facilitace

Autor: Jitka Řezaninová

Zájem o facilitaci svých klientů měla organizace, která se zabývá integrací osob těžce uplatnitelných na trhu práce, to je - dlouhodobě nezaměstnaných osob z nejrůznějších důvodů.

Cílem bylo:
Porozumění pravidlům, která platí v tréninkovém zaměstnání a jejich dodržování. Většina klientů bez zaměstnání ztratila běžné pracovní návyky a netušila jak a proč jsou důležitá běžná pravidla: včasný příchod na pracoviště, dodržování pracovní doby, podávání adekvátního výkonu. Z toho důvodu mohli ztratit svoje místo v projektu.

Příprava:

 • Diskuze s vedoucí o tématech a cílech setkání
 • Formulace pravidel důležitých pro práci
 • Příprava dotazníku o jejich názorech a očekáváních
 • Rozeslání dotazníků a jejich zpracování

Průběh facilitace:

 1. Úvodem pracovní asistentka uvedla důležitá pravidla, která pro klienty platí, sepsala je a nechala je všem přítomným na očích.
 2. Facilitátor se všech přítomných zeptal, co jim pobyt v tréninkovém zaměstnání přináší a kam směřují do dalšího zaměstnání – jaké mají očekávání.
 3. Byly odprezentovány výsledky dotazníku, který byl účastnicím rozdán asi 10 dní před facilitací. Pomocí něho se zjišťovalo, co by ještě účastníci potřebovali, aby se mohli dobře uplatnit na trhu práce a jak hodnotí svojí účast v tréninkovém zaměstnání. Asistentka okamžitě reagovala na dotazy a názory z pléna, a zdůraznila, na co mají nárok v rámci projektu a na co již tento projekt nemá prostředky.
 4. Skupina probrala jedno pravidlo po druhém, přičemž přítomní byli vyzváni, aby řekli vše, co je k tomu kterému pravidlu napadá. Po využití techniky „Brainstormingu (burzy nápadů)“ – byly shrnuty všechny nápady a připomínky k jednotlivým pravidlům a následně se diskutovalo o tom, jak pravidla plnit. Některá pravidla byla vysvětlována různě, upřesňovalo se tedy, co se za nimi doopravdy skrývá.
 5. V rámci otevřené diskuze sami účastníci setkání přinášeli svoje zkušenosti s pravidly na dřívějších pracovištích (pokud si je pamatovali – a někdy byly jejich vzpomínky hodně zkreslené) a porovnávali výklady (například kouření na pracovišti, co je pozdní příchod atd.).
 6. Finální shrnutí ukázalo, že dodržování pravidel je základní věc, kterou bude chtít každý zaměstnavatel. Také na základě své zkušenosti došli k poznání, že výklady pravidel se mohou na různých pracovištích lišit a že se musí předem aktivně ptát, aby nedocházelo k nedorozuměním a pak i k možným pracovním konfliktům.

Klíčové momenty:

 • Vysvětlování základních pravidel chování na pracovišti a jejich důsledky při nedodržení.
 • Zjištění, že je nutné každé pravidlo si vyjasnit předem a nebát se aktivně zeptat, jak a proč je tak nastavené.

Závěrem:
Po týdnu volala asistentka facilitátorce a sdělila, jak to na klienty působilo a jak pravidla dodržují. Pravidla znají a umí je použít v případě druhého klienta. Sami se vylepšili jenom trošku.
Největším přínosem pro klienty však bylo, že se jich asi poprvé v životě někdo zeptal, co chtějí, kam směřují. Podle pracovní asistentky je to jejich nosné téma v práci. Bylo to tedy poprvé, kdy se nad sebou mohli zamyslet.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky