Strategické plánování v mateřském centru

facilitace

Autor: Dana Vrabcová

Organizace:
nezisková organizace, která pracuje s ženami na rodičovské dovolené

Účastníci facilitací:
osm pracovnic organizace zaměstnaných v rámci grantu a dobrovolných pracovnic - maminek na mateřské dovolené

Situace:
Maminky, které založily společně mateřské centrum před 5 lety, se na nás obrátily s žádostí o facilitaci jejich setkání. Chtěly se zamyslet nad tím, jak nejlépe využít toho, co umí, pro další vývoj aktivit centra. Cílem jejich setkání bylo vytvoření strategického plánu rozvoje centra.

Přípravná fáze:

 1. Setkání s vedoucí mateřského centra věnované stanovení cíle setkání, popis pracovních rolí v mateřském centru a porozumění spolupráci stávajícího týmu.
 2. Sestavení postupu setkání – program, časový harmonogram a volba facilitačních technik.
 3. Závěrečné vyhodnocení a odsouhlasení cíle a programu.

Facilitace:

 • Hlavní body programu:
  • představení všech účastnic a jejich role v centru
  • popis silných stránek týmu a jejich výběr dle priorit účastníků
  • na co soustředit změnu – kde by chtěly být za 3 roky
  • těžkosti a rizika při realizaci změn
  • zjištění zdrojů centra
  • pojmenování kroků vedoucích k naplnění vize + rozdělení úkolů jednotlivým účastnicím a sestavení harmonogramu plnění
  • shrnutí a zhodnocení setkání
 • Důležité momenty:
  • co vše ženy zvládají a umí dělat dobře
  • sběr nápadů směřujících k vizi a jejich korekce v realitě
  • motivace k realizaci vize na základě uvědomění si potenciálu týmu
 • Závěrečné shrnutí:
  • Účastnicím setkání se pod vedením facilitátorek podařilo zpracovat strategický plán rozvoje organizace a definovat krátkodobé a dlouhodobé cíle vedoucí k realizaci strategického plánu.

Facilitace proběhla 2x, po 4 hodinách, vedly ji dvě facilitátorky.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky