Rozchod a jak dál

mediace

Autor: Irena Vronská

Popis situace:
Pan Karel a paní Eva spolu žijí 15 let, mají 2 děti a rozestavěný dům. Nyní se rozcházejí a potřebují si vyřešit rozdělení majetku, péči o děti, výši alimentů aj. Vzhledem k tomu, že je paní Eva v současné době nezaměstnaná, je touto situací velmi zasažena, potřebuje ji vyřešit co nejdříve, aby se mohla soustředit na hledání nové pracovní příležitosti. Na řešení sporu mediací je s partnerem dohodnutá.

Průběh první mediace:
Při mediaci vychází najevo, že mezi klienty před lety vznikl silný citový vztah, oba se rozvedli se svými tehdejšími partnery a na pozemku pana Karla začali společně stavět za obtížných podmínek dům. Zatím žili ve 4 stavebních buňkách a starali se o 2 dcery, které se jim během soužití narodily. Rodinu po tuto dobu víceméně finančně zajišťoval pan Karel, který má nyní velký pocit křivdy, že zkrachoval vztah, do kterého tolik vložil a že ho paní Eva opouští proto, že je starý a neperspektivní /penzista s důchodem 6000Kč/. Přichází s obviněním, že si jeho partnerka po celou dobu dávala stranou peníze pro tento případ (nejméně půl miliónu korun). Nechce tudíž paní Evě platit alimenty též proto, že by z těchto peněz podporovala syna z předešlého manželství, který nyní u ní nyní bydlí a pan Karel ho vnímá jako příživníka. Klient chce obě dcerky nebo aspoň jednu dcerku do své péče, protože počítá, že ze své penze a soc. přídavků by dál mohl pokračovat ve stavbě domu, který má později sloužit k zajištění bydlení obou dcer a zároveň představuje majetek, který jim chce jako zodpovědný otec předat.

Paní Eva je také nešťastná ze situace, dává vinu panu Karlovi, že preferoval stavbu domu před rodinným životem, že neoceňoval její snahu o vyhovění potřebám dcer a zdárnému fungování rodiny, a navíc v tak zoufalých bytových podmínkách. Cítila se ve vtahu citově i jinak zanedbávána. Uráželo jí podezření z „ulejvání“ peněz. Trpí tím, že se kvůli tomuto vztahu málo starala o syny z prvního manželství. Nyní u ní jeden syn bydlí, a ona ho musí podporovat, protože řádně studuje. Odmítá svěřit dcery do péče pana Karla. Chce od bývalého partnera peníze, soc. dávky ji nestačí. Navíc se nyní zadlužila, musela zařídit byt, kam se s dcerami odstěhovala.

Během prvního mediačního sezení byly formulovány tyto předměty jednání:

  • Financování potřeb dcer (výživné)
  • Péče o dcery
  • Úprava vlastnictví domu

Z počátku byly v klidu sestaveny seznamy položek, které za děti oba dva vydají. Při sečtení těchto položek byli oba klienti překvapeni zjištěním, že je dcery stojí měsíčně přes 20 tisíc korun. Zjistili, že současný standard v daných podmínkách nemohou udržet. Při zjišťování dalších podrobností o chodu společné domácnosti pan Karel pochopil, že nebyl okrádán, a že rodina, stavba domu i celkové oboustranné krátkozraké a nehospodárné jednání zřejmě zapříčinilo nynější finanční situaci a mělo vliv na krizi jejich vztahu. Zjistil, že i kdyby měl dcerky ve vlastní péči, nemohl by je z penze a přídavků zajistit sám.
Oba klienti se dohodli na pokračování mediace.

Na druhém mediačním sezení:
Paní Eva přichází s tím, že se jí naskytla nabídka výhodné a finančně zajímavé práce na dobu několika následujících měsíců. Pan Karel také přehodnotil svou situaci v tom směru, že pokud chce dostatečně přispívat na dcery a stavět dům, musí se také snažit sehnat práci.

Předměty jednání se rozšířily o další témata:

  • Možnost vydělávat dle pracovních nabídek
  • Co, a v jakém pořadí financovat

Pan Karel i paní Eva během mediace došli k zjištění, že jejich společný zájem je vydělat v co možná nejkratší době peníze, aby se co nejméně snížila standardní péče o dcery. Dohodli se, že starší dcera přestane navštěvovat soukromou školu, aby rodiče nemuseli platit školné.
Pan Karel převezme péči o dcery, aby se paní Eva mohla cele věnovat náročné práci. Matka si bude brát děti na víkendy. Finančně jsou vyrovnáni, protože péče o víkendech je finančně náročnější než během všedních dnů. Zbývající školné díky naskytnuvšímu se výdělku zaplatí matka. Přepravu dětí, eventuálně i případné pohlídání, zajistí syn paní Evy za přilepšení ke kapesnému. Následná péče bude vypadat tak, že děti bude mít v péči ten z rodičů, který momentálně bude bez práce, nebo jeho pracovní činnost bude méně časově náročná. V případě oboustranné zatíženosti zaplatí oba rodiče rovným dílem paní na hlídání. Klienti se následně dohodli i na dalších bodech jednání. Do smlouvy zahrnuli, že další případné společné nesrovnalosti budou vždy řešit mediací.

Důležité momenty:

  1. Vzájemné uvědomění bývalého silného citového vztahu a vzájemné oběti.
  2. Dobré vůle obou, ale příliš velkého sousta, které si vzaly.
  3. Porozumění dřívějším výdajům a těm, které je čekají.
  4. Uvědomění si nutnosti kooperace.

Jednalo se o dvě mediační sezení po 3 hodinách.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky