Jak si vybrat profesionálního mediátora

Vážení zájemci o mediaci,

Obracíme se na vás jménem Asociace mediátorů ČR,o.s. v souvislosti s přípravou zákona o „mediaci v netrestní oblasti“, který má nabýt účinnosti od r. 2011 a s růstem pozornosti, která je mediaci v poslední době věnována. Stále častěji se totiž stává, že se začínají veřejně prezentovat tzv. mediátoři, kteří nejsou nijak odborně vyškolení. Obáváme se, že mohou svým neodborným postupem poškodit jak vás jako klienty, tak také mohou velmi uškodit mediaci jako moderní alternativní metodě, jak řešit efektivně konflikty. Než bude platit nový zákon, který také závazně vymezí náležitosti vzdělávání budoucích mediátorů, mohou se zájemci připravit na výkon mediátora v kurzech akreditovaných vzdělávacích zařízeních. Vy, kteří hledáte pomoc v konfliktu, si zasloužíte obracet se na mediátory jen dobře profesně připravené.

AMČR,o.s. je již od r. 2002 držitelem akreditace udělované MŠMT, na jejímž základě vzdělává v oblasti mediace, řešení konfliktu a vyjednávání.

Proto bychom vám rádi vysvětlili co znamená „vyškolený mediátor AMČR“ a „akreditovaný mediátor AMČR“. Podrobnější informace získáte v oddíle „vzdělávání.“

Vyškolený mediátor

  • Je držitelem „Osvědčení AMČR o absolvování komplexního výcviku mediace“.
  • Výcvik je 100 hodinový (do r.2007 byl 96 hodinový), s obsahem a rozsahem srovnatelným s výcviky našich zahraničních kolegů, který také odpovídá návrhu vzdělávacího standardu připravovaného zákona o mediaci v netrestní oblasti v ČR.

Akreditovaný mediátor AMČR,o.s.

  • Pokud absolvent komplexního výcviku mediace složí akreditační zkoušku u AMČR,o.s., ve které prakticky prokázal své profesionální předpoklady pro výkon mediace, stává se držitelem „Certifikátu akreditovaného mediátora“.
  • Pokud je akreditovaný mediátor členem AMČR, o.s., dostává se do seznamu mediátorů nabízených na našich webových stránkách v kolonce „Akreditovaní mediátoři“.

  • Na základě výše uvedeného vám doporučujeme: pokud si budete mediátora vybírat, vždy se ptejte na úroveň jeho profesionální přípravy u akreditovaného vzdělavatele, případně zda složil akreditační zkoušku mediátora. Tyto informace si ověřte na základě předložených osvědčení či certifikátů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky