Komunikace dvou spolupracovníků - řidiče a asistentky

mediace

Autor: Jitka Řezaninová

Popis situace:
V organizaci pomáhající řešit situaci lidí v tíživých sociálních podmínkách pracovala asistentka a řidič. O mediaci požádala asistentka, řidič souhlasil. Asistentka uváděla, že má dlouhodobé problémy se svým řidičem, těžko s ním navazuje kontakt a obtížně se s ním domlouvá o pracovních záležitostech. Situaci těžko prožívá a začíná mít problémy se spaním a problémy si přenáší i domů do rodiny. Stalo se totiž, že řidič několikrát odjel bez asistentky nebo jí dlouho hledal po areálu. Situace nebyla příjemná ani řidiči, protože je vedoucí považoval za nespolehlivé a hádavé. Faktem bylo, že bez dohody docházelo k časovým ztrátám, špatné reputaci organizace a vše navíc stálo peníze.

Průběh první mediace:
Při setkání se oba kolegové shodli na tom, že nejsou schopni spolu komunikovat, ale ani jeden neuvedl žádný důvod. Dokonce docházelo k tomu, že i při neverbální komunikaci si vykládali signály špatně a při slovní potyčce si vysvětlovali i neutrální informace jako útok proti sobě. Vzhledem k povaze jejich práce bylo velmi důležité se dohodnout, jak budou během dne postupovat. Za nejdůležitější oba považovali domluvit se už ráno před výjezdem, kdy a jak budou svoje úkoly plnit.
Mediátor nejdříve probíral jejich časový rozvrh: jak obvykle ráno probíhá, kolik mají času na přípravu, jak se připravují, co si musí ujasnit. Společně se dohodli, že více informací má vždy řidič, takže bude na něm, aby zašel za svojí asistentkou, sám začal rozhovor na téma – kdy se vyjíždí a k jakým změnám došlo oproti běžnému harmonogramu. Dalším tématem byla komunikace: asistentka dá jasně najevo, zda sdělenému rozumí či ne a požádá o vyjasnění.

Předmět jednání:

  • Časový rozvrh dne
  • Pravidla komunikace

Při druhé mediaci:
Oba dva nejdříve mediátora informovali, že pravidla, která si dohodli, dodržují. Oba se shodli na tom, že jim pravidla značně ulehčila začátek pracovního dne.
Dalším tématem byl čas: jak začíná jízda, odkud vyjíždí, jak dlouho trvá, než dojedou na první místo, kde musí podat pracovní výkon. Počáteční dobu opět využijí detailním probráním, jak budou spolupracovat, co udělají nejdřív, co potom, co je nového, co je běžné. Po polední přestávce si znovu řeknou, co budou celé odpoledne dělat, kde došlo ke změnám, jak si s úkoly poradí.

Předmět jednání:

  • Časový rozvrh dne a pravidla komunikace.

Klíčové momenty:

  • Popis a vysvětlení jednotlivých sporných situací jim umožnilo pohlédnout na situaci očima druhého.
  • Společně si uvědomili, že jsou schopni se spolu domluvit na pravidlech, která jim usnadní plnění úkolů.

Závěrem:
Při náhodném setkání v organizaci, oba nezávisle na sobě potvrdili, jak je jim užitečná dohoda. Uvedli, že pracují jako tým, nemají problémy se domluvit, a již se nestalo, že by museli jít ke své vedoucí zdůvodňovat nesplnění úkolu, nebo chybné splnění úkolu. Oba také konstatovali, že jsou občas již schopní spolu komunikovat i o soukromých věcech, i když tady přiznávají, že jen někdy a pouze na hodně neutrální témata. Vedoucí je přestala pokládat za nespolehlivé a bere je jako profesionální tým.

Mediace proběhla 2x po 3 hodinách.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky