Výhody mediace a typy sporů

Oproti soudnímu řízení přináší mediace několik nesporných výhod, protože stranám umožňuje:

 • dobrovolnou účast stran
 • mít soukromí a záruku uchování důvěrných informací
 • mít kontrolu nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem
 • pochopit druhou stranu a sami být pochopeni ve vnímání a prožívání dané situace
 • ujasnit si potřeby, očekávání a zájmy svoje i druhé strany
 • snížit napětí a zlepšit vzájemné vztahy a navzdory dočasným sporům si uchovat a zkvalitnit prostor pro případnou budoucí spolupráci
 • vyhnout se soudnímu sporu a snížit tak časové i finanční investice
 • jednat v neformálním a bezpečném prostředí
 • výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržování

Zkušenosti ukazují, že mediační proces umožňuje stranám přicházet s výrazně více efektivními a kreativními řešeními dané situace než jiná řešení konfliktu, např. soud. V 70-80% mediovaných případů je dosaženo výsledné, pro všechny zúčastněné strany, přijatelné dohody. Protože na dohodě pracovaly obě strany za pomocí vyškoleného odborníka – mediátora, je dohoda reálná,věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran.

Typy sporů vhodných pro mediaci:

 • Strany, které jsou ve vzájemném vztahu, jsou závislé na vyřešení sporu, protože obě přispěly svým chováním a konáním k vytvoření konfliktu. Pokud to tak není, bude jen na dobré vůli druhé strany, aby udělala něco pro stranu, která se cítí poškozená.
 • Obě strany mají jistý pocit zodpovědnosti za konflikt mezi nimi. Pokud to tak není strany odmítají jakoukoliv spolupráci.
 • Spor a jeho potenciální řešení dává prostor pro hledání dohod, které vyhovují oběma stranám.To znamená, že existuje více něž jedno či dvě možnosti řešení.
 • Strany jsou spolu schopni komunikovat alespoň na minimální úrovni tak, aby byla možná výměna nových informací.
 • Strany ani jejich právní zástupci nezastávají názor, že ve sporu nutně musí být jedna strana vítězem a druhá poraženým.
 • Obě strany souhlasí s účastí na mediaci.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky