Před výpovědí

Stručný popis situace:
Paní Irena, 46letá v částečném invalidním důchodu a zaměstnaná na částečný úvazek se na nás obrátila ve chvíli kdy organizace ve které byla zaměstnána prochází reorganizací a její místo tak bude s největší pravděpodobností zrušeno.

Příprava na vyjednávání:
Proběhla tři setkání v rozmezí dvou měsíců.

První konzultace:
Paní Irena nejdříve popsala svojí situaci. Pracovala na částečný úvazek více jí její zdravotní stav ani nedovoloval. Nedávno se její nadřízená zmínila o plánované reorganizaci v organizaci a naznačila jí, že i její pracovní pozice je ohrožena. Klientka pociťovala strach z toho, že tímto její možnost pracovního uplatnění v podstatě končí. Na tomto místě pracovala již řadu let, práce jí vyhovovala i z hlediska jejího částečného invalidního důchodu.
Nejprve jsme probraly současnou situaci , poté jsme se věnovaly tomu čeho se klientka nejvíce obává a následně jsme stanovily témata, kterým se budeme věnovat.
Témata se týkala možnosti pracovního uplatnění – tj . v jaké oblasti by klientka chtěla nadále pracovat.
Dále se týkala podmínek, které paní Irena potřebuje, aby mohla pracovat (částečně práce doma – pokud jí nemoc nedovolí cestovat do zaměstnání, finanční ohodnocení, pracovní náplň).
A posledním tématem byla investice do dalšího vzdělávání (kurzy aj. )

Klíčové momenty:
a) pojmenování témat a orientace v situaci
b) analýza situace – pojmenování svých možností, hranic

Druhá konzultace:
Druhé setkání jsme věnovaly především postupu v současné situaci. Klientka již obdržela výpověď. Rozhodla se promluvit si ještě s kompetentní osobou o své výpovědi. Přihlásí se na úřad práce a bude se snažit obejít nějaká pracovní místa (nakladatelství) pro která by na dohodu mohla pracovat doma.
Dostala od nás též kontakt na jedno pracoviště, které pro určité cílové skupiny pořádá počítačové a grafické kurzy bezplatně. Klientka se též zmínila o tom,že pravidelně dochází na psychoterapii , kde pracují především s tématem – přihlášení se na pracovní úřad. Pro klientku to bylo velmi těžké.
Domluvily jsme se na další setkání a klientka slíbila,že do příště vypracuje kostru rozhovoru s kompetentní osobou ohledně její výpovědi . Také že se pokusí nekontaktovat organizaci na kterou dostala ode mne spojení.

Klíčové momenty:
a) nalezení cesty kudy se dál vydat – otevření nových možností

Třetí konzultace:
Klientka byla již viditelně klidnější. V organizaci na kterou dostala při minulé konzultaci kontakt zjistila, že jí může být nabídnut bezplatně jeden z jejich kurzů – dokonce měla již domluvenou schůzku na které jí někdo z pracovníků pomocí konzultace pomůže vybrat kurz do kterého by se měla přihlásit – který jí bude nejlépe osobnostně vyhovovat. Také od minulého setkání objevila sama možnost dalšího případného pracovního uplatnění.
Nakonec jsme se věnovaly rozhovoru, který si paní Irena připravila. Zamyslela se nad možnostmi co může nabídnout ona ( zkušenosti, orientace v problematice atd.) ale také nad tím jak se na situaci mohou dívat ti, kteří po reorganizaci na místa nastupují.
Díky této podrobné analýze si klientka uvědomila, že přípravu na rozhovor potřebovala spíše jako své vnitřní vyrovnání se s danou situací. Rozhodla se, že k rozhovoru ani nepřistoupí. Uvědomila si také, že se jí otevírají nové možnosti a že už ani o své původní místo tolik nestojí.

Klíčové momenty:
a) vyrovnání se se stávající situací a opuštění strachu ze vzniklé situace

Závěrečné shrnutí:
Paní Irena se vyrovnala se současnou situací. Cítila se klidnější a vyrovnanější. Přihlásila se na úřad práce a přijala nabídku možnosti dovzdělání. Též si domluvila pohovor na jedno pracovní místo.

Co je konzultace?

  • Počet účastníků: mediátor a jeden klient
  • Příprava klienta na vyjednávání s kolegou nebo partnerem přichází v úvahu, když druhá strana konfliktu odmítne společnou mediaci. Náš klient ale potřebuje svoji obtíž řešit, protože konflikt jej zatěžuje a neumí si s ním poradit sám.
  • Cílem konzultace je dovést klienta k analýze dané situace, poznání současné reality, co je zapotřebí ještě udělat, s kým jednat a jakým způsobem. Nyní je možné „nabídnout cestu“, tzn. techniku, která je vhodná pro řešení jeho konfliktu.
  • Mediátor je analytik dané situace, nabízí strategie a probírá možnosti, aniž sám radí, řeší, hodnotí.
  • Hlavní aktivita mediátora - konzultanta: nastartovat analýzu potřeb a možností, pracovat s novými alternativami řešení dané situace, neradí.
  • Pracuje se situací v minulosti, pomáhá zlepšit přítomnost a novou budoucnost.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky