Supervize

Supervize je metoda podpory začínajících odborníků v daných oblastech. Pomáhá jim získat potřebnou jistotu a ověřit si své profesionální dovednosti a zefektivnit je na požadovanou úroveň.

Supervizor je odborníkem v dané oblasti, který má dostatek reálných zkušeností a adekvátní teoretické zázemí. Při své práci používá efektivní zpětnou vazbu v modelových i reálných případech, to znamená, že nejdříve zdůrazní to, co se pracovníkovi dařilo a poté se věnuje konkrétním možnostem zlepšení a zefektivnění jeho práce.

Nabízíme supervizi začínajících i pokročilých odborníků v následujících oblastech: mediace, facilitace, efektivní komunikace, vyjednávání, řešení konfluktů.

Naši supervizoři jsou odborníci díky svému teoretickému zázemí, lektorské a trenérské činnosti a v neposlední řadě i jako poskytovatelé služeb ve výše uvedených oblastech.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky