Příprava na vyjednávání

Klientům, kteří chtějí svou situaci řešit a druhá strana sporu nemá zájem o mediaci, nabízíme přípravu na vyjednávání.

Obsahem přípravy na vyjednávání je:

  • analýza situace přinášející těžkosti
  • rozbor dosavadního postupu jednání s druhou stranou
  • pojmenování zájmů a potřeb klienta a současně zamyšlení nad zájmy a potřebami druhé strany
  • přemýšlet, jaký prostor a podmínky pro vyjednávání klient má
  • hledání a rozšíření možností k řešení
  • posílení efektivních dovedností k vyjednávání
  • zaměření na budoucnost a příprava konkrétní strategie k vyjednávání

Po té, co klient absolvuje přípravu na vyjednávání bude kompetentnější a schopnější sám vést vyjednávání s druhou stranou a svoji situaci tak efektivněji řešit.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky