Facilitace

Facilitace je technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.

Facilitátor je odborník na vedení procesu dorozumívání se, který zaměřuje energii účastníků na dané téma a volí metody jednání dle aktuální situace, vždy však tak, aby umožnil každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. Zodpovídá za proces dorozumívání, nikoliv za výsledky řešení.

Nabízíme facilitaci jakýchkoli jednání, skupinových porad a složitých diskusí a kulatých stolů, které probíhají ve vašem okolí, a to v těchto oblastech: odhalení problémů, analýzu problémů, řešení problémů, přijímání rozhodnutí, sestavení plánů, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

Naši facilitátoři jsou profesionálové a držitelé českých i mezinárodních certifikátů. Mají již za sebou řadu úspěšně facilitovaných jednání.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky