Jak si vybrat vzdělavatele

Vážení zájemci o vzdělávání v oblasti mediace,

V poslední době se na našem trhu objevilo mnoho vzdělavatelů mediace. Dle našich dlouholetých zkušeností vám nabízíme otázky, které byste měli klást případnému vzdělavateli, který nabízí vzdělávání v mediaci:

 1. Jak dlouho se zabývají vzděláváním a v jakých oblastech?
 2. Kdo konkrétně jsou jejich lektoři a jaké mají praktické zkušenosti, tzn, kolik mají za sebou reálných mediací? Kolikadenní mediační výcvik absolvovali a v jakém rozsahu byli školeni v lektorských dovednostech?
 3. Zda jsou akreditovanou vzdělávací institucí, kým a v jakém rozsahu jsou akreditované jejich vzdělávací programy v mediaci?
 4. Co vás budou učit a jak?
 5. Který směr mediace jejich lektoři učí?
 6. Jaký je poměr teorie a praktického nácviku mediačních dovedností?
 7. Kolik mediačních kauz si v průběhu školení natrénujete?
 8. Jakou podporu od vzdělavatele po skončení výcviku můžete očekávat?
 9. Zda máte možnost oslovit absolventa nabízeného výcviků?

Odpovědi lektorů AMČR,o.s. na výše uvedené otázky:

Ad 1) Jak dlouho se AMCR,o.s. zabývá vzděláváním a v jakých oblastech?

Původní tým lektorů AMČR měl základní zkušenosti se vzděláváním mediace od počátku 90. let 20. století. Po založení AMČR o.s., v r. 2000 tým lektorů:

 • vytvořil a nadefinoval vzdělávací, profesní a akreditační standardy a začal nabízet dvouúrovňové výcviky a akreditační zkoušku mediátora,
 • nabízí od r. 2007 převážně komplexní výcvik v počtu 100 hodin tak, aby vzdělávací standardy budoucího mediátora měly obdobnou odbornou úroveň, jaká je běžně požadována na mediátorovi ve světě,
 • upravil a rozšířil základní materiály a know how od Americké nadace Partners for Democratic Change podle požadavků účastníků výcviků a reflexe praktikujících mediátorů v českém prostředí,
 • nabídl své zkušenosti v letech 2007-09 při formulování vzdělávacích standardů mediátora v rámci práce legislativní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti, která se zabývala tvorbou návrhu Zákona o mediaci v netrestních věcech,
 • proškolil do konce roku 2009 504 zájemců o mediaci.
 • AMČR o.s., udělila do února 2010 celkem 71 certifikátů – akreditovaný mediátor.

Ad 2) Kdo konkrétně jsou jejich lektoři a jaké mají praktické zkušenosti, tzn. kolik mají za sebou reálných mediací?

Každý akreditovaný lektor asociace musí splňovat tyto podmínky:

 • je absolventem minimálně 100 hodinového výcviku v mediaci,
 • je akreditovaný mediátor,
 • má prokazatelnou mediátorskou praxi v posledních 12 měsících,
 • má za sebou minimálně 150 hodin vedení interaktivního výcviku v oblasti komunikace a řešení konfliktu, přičemž poslední lektorská aktivita není starší než 12 měsíců,
 • dodržuje a šíří principy etického kodexu a profesionálních standardů mediátora.

Seznam akreditovaných lektorů AMČR,o.s. >>

Ad 3) Zda jsou akreditovanou vzdělávací institucí, kým a v jakém rozsahu jsou akreditované jejich vzdělávací programy v mediaci?

Získané akreditace >>

Ad 4) Co vás budou učit a jak?

 • Dozvíte se co je to mediace a kdy je vhodné mediaci použít.
 • Poznáte co všechno mediace obnáší a jaké dovednosti mediátor potřebuje.
 • Osvojíte si dovednosti mediátora a vyzkoušíte různé modelové situace včetně možných intervencí při zvládání těžkostí.
 • Naučíte se používat „jazyk mediátora“.
 • Získáte základní informace o právním rámci mediace v ČR a EU.
 • Výcvik AMČR je interaktivní, metody a formy jsou: výklad, moderovaná diskuze, aktivní trénink, modelové situace a praktická cvičení se zpětnou vazbou.
 • Dostanete manuál ke komplexnímu výcviku mediace, který čítá celkem 70 stran + 34 stran pracovních listů, které jsou používány v rámci praktických nácviků, nabídneme vám 6 sebepoznávacích testů.

Ad 5) Který směr mediace jejich lektoři učí?

V našich seminářích pracujeme s metodiku facilitativní mediace.

  Mediace jako alternativní technika řešení konfliktu v rámci mimosoudního vyjednávání má za sebou již určitou historii a dnes je prezentována ve třech hlavních směrech: facilitativním, evaluativním a transformativním. Diskuse na tato témata spíše probíhají na teoretickém poli, advokáti a ekonomové šíří spíše evaluativní směr, zatímco psychologové transformativní.

  Původní facilitativní mediace není tolik kritizována, patří totiž mezi nejrozšířenější a většinou je základem vzdělávacích standardů mediace, další dva směry mají obhájce i kritiky a na facilitativní mediaci spíše navazují. Tak je tomu i ve standardech Asociace, která je platformou profesionálních mediátorů od počátku r. 2000.

Co charakterizuje facilitativní mediaci?

 • Proces mediace a role mediátora jsou přesně strukturovány a definovány.
 • Nápady, pohledy a postoje stran mediátor zásadně nehodnotí.
 • Soustředí strany na jejich potřeby a zájmy.
 • Mediátor pomáhá hledat různé možnosti řešení.
 • Podporuje účastníky v kreativním hledání co největšího množství různých řešení.
 • Účastníky vybraná řešení odráží značnou měrou jejich potřeby, zájmy a možnosti, nikoliv práva a povinností.
 • Výsledná dohoda přináší výsledek ve formě „win/win“-vítěz/vítěz“ a proto je stabilní a dodržovaná stranami.

Ad 6) Jaký je poměr teorie a praktického nácviku mediačních dovedností?

Tento poměr ve výcvicích AMČR o.s., je: 70% praxe, 30 % teorie, což umožňuje účastníkům seminářů získat osobní zkušenosti, ověřit a zefektivnit si dovednosti mediátora, tak aby je byli schopni po ukončení výcviku v praxi používat.

ad 7) Kolik mediačních kauz si v průběhu školení natrénujete?

 • V rámci 100 hodinového školení je procvičováno minimálně 6 modelových mediačních kauz, a to od úvodní až po závěrečnou fázi. Pro každou mediační kauzu je vyhrazen takový časový prostor, jaký bývá zpravidla potřebný v reálné mediační kauze. Jedná se o kauzy z oblastí: sousedských, pracovních, firemních a rodinných sporů.
 • Všechny modelové kauzy jsou vyhodnocovány formou zpětných vazeb od všech účastníků modelové kauzy a lektorů. Pozornost je soustředěna na to, co se dařilo a co by se mělo příště zlepšit a jak.

ad 8) Jakou podporu od vzdělavatele po skončení výcviku můžete očekávat?

 • Můžete se zapojit do sítě absolventů výcviků AMČR o.s., být v kontaktu se svými kolegy-mediátory a poskytovat si vzájemnou podporu.
 • Můžete absolvovat akreditační zkoušku mediátora AMČR,o.s. a tím si upevnit a ověřit si mediační dovednosti a zvýšit svoji mediátorskou prestiž.
 • Jako akreditovaný mediátor se můžete stát členem Asociace mediátorů ČR o.s., a budete prezentován na stránkách AMČR pro klienty.
 • Vaše první kauzy můžete realizovat ve spolupráci se zkušeným mediátorem.
 • Akreditovaní mediátoři a členové AMČR o.s. vám mohou poskytnout odbornou radu, konzultaci či supervizi.
 • AMČR o.s., Vás bude průběžně informovat o dalších vzdělávacích možnostech.
 • Můžete využít kancelář AMČR,o.s. k mediaci za sjednaných podmínek.

Ad 9) Zda máte možnost oslovit absolventa nabízeného výcviků AMČR?

jméno telefon email
Tereza Vajtová 606 406 339 terezka.johanka@seznam.cz
JUDr.Lea Janoušková 739 055 210 lea.janouskova@seznam.cz
Mgr. Robin Brzobohatý 724 667 632 robin.brzobohaty@fod.cz
Mgr. Lenka Poláková 604 442 294 lenka.polakova@fod.cz
Pavlína Cucová 603 252 474 pavlina.cucova@atlas.cz
Mgr. František Valeš 774 832 314 fra.vales@gmail.com

Věříme, že výše uvedené informace vás budou inspirovat při výběru vašeho školitele mediačních dovedností. Pokud vás napadají další otázky, bez váhání se na nás obraťte, rádi na vše odpovíme.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky