Mám vážný zájem získat akreditaci mediátora AMČR

Jaké jsou podmínky?

Podmínky jsou uvedeny na webových stránkách asociace v sekci „Vzdělávání“. Pro podání přihlášky ke složení akreditační zkoušky je nutné prokázat vzdělání v oblasti mediace, natočit modelovou mediační kauzu, kterou mediujete vy sám/sama, napsat rozbor této kauzy a zaplatit poplatek AMČR a podat přihlášku. Pozvánku k akreditační zkoušce dostanete včas, akreditační komise se schází dle potřeb a zájmu uchazečů, nejméně 3x do roka.

Chci se stát členem AMČR. Co musím splnit za podmínky?

Asociace mediátorů ČR o.s., je sice nezisková, ale profesní organizace, která má jasně stanoveny určité standardy a postupy pro vlastní členství, vzdělání apod. Nový člen může být od r.2007 pouze akreditovaný mediátor a přijat může být po zaslání přihlášky o členství na sněmu asociace, který probíhá minimálně 1x do roka.

Asociace má také přesné akreditační podmínky, které si můžete stáhnout zde:

  • Podmínky udělení akreditačního osvědčení Mediátora AMČR - stáhnout
  • Přihláška k Akreditačnímu řízení na mediátora AMČR - stáhnout

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky