Realizované projekty:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – ADR

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Asociací mediátorů ČR, o.s., Hospodářskou komorou, spotřebitelskými svazy a Rozhodčím soudem realizují od dubna 2008 projekt: „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – ADR“

podrobnosti o projektu na stránkách MPO a HKČR >

Uzavřené projekty:

Využití mediace jako nástroje sociální integrace
(únor 2006 - leden 2008)

Prodloužen do 30.6.2008

Hlavním cílem projektu je rozšířit poskytované sociální služby o služby mediace a facilitace a jejím bezplatným poskytováním přispět k vytváření podmínek umožňujících začlenit skupiny ohrožené sociální exkluzí do společnosti a na trh práce. Tento projekt Asociace mediátorů ČR je spolufinancován Evropskými strukturálními fondy, MPSV ČR a Magistrátem hl.m.Prahy.
podrobnosti o projektu >

Posílení kompetencí mediátorů AMČR poskytujících sociální služby

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

podrobnosti o projektu >

Participativní řešení rodinných a občanských sporů technikou mediace

Řešení rodinných sporů technikou mediace - aplikace Doporučení RE č.R(98)l

Rozvoj mediace a řešení konfliktů v ČR- mediace v netrestní oblasti

  1. Analýza zahraničních modelů mediace pro více než 20 států světa - stáhnout
  2. finální výstup práce skupiny - standardy po úpravách ze strany řídícího výboru - stáhnout
  3. finální výstup práce skupiny - vzdělávání po úpravách ze strany řídícího výboru - stáhnout
  4. finální výstup práce skupiny - legislativa po úpravách ze strany řídícího výboru - stáhnout
  5. komentář Řídícího výboru k závěrečným výstupům projektu a základní informace o plánovaném pilotním projektu - stáhnout
  6. příklady dobré praxe - stáhnout

Obce a jejich možnosti podílet se realizaci politiky integrace Romů

  1. Komunitní mediace - stáhnout
  2. Teoretický rámec - stáhnout
  3. Právní rámec - stáhnout
  4. Názory expertů - stáhnout

Mediace jako metoda boje se sociálním vyloučením

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky