Šišková Tatjana, PhDr.

Oblast mediace: vnitrofiremí spory, rozvodové spory, rodinná mediace, interetnická mediace, komunitní spory

Lokalita: Hlavní město Praha

Jazyková vybavenost: čeština, angličtina

Vzdělání: sociologie a filosofie na Filosofické Fakultě UK Praha, sociologie na Columbia University, N.Y. USA

Kontakt:

email: tatjana.siskova@centrum.cz
tel.: 604 959 657
adresa: K vodojemu 4, 150 00 Praha 5
 

Další informace:
Výcviky:: Absolventka řady výcviků o mediaci a řešení konfliktů vedených zahraničními i českými lektory od r.1993 dodnes.
Účastnice konferencí o mediaci a řešení konfliktu jak v ČR, tak i v zahraničí ? Evropě  a USA.
Stáže: Holandsko r 1993-interetnické soužití, Severní Irsko 1996- interetnický konflikt, USA 1997-interetnické soužití, konflikt, mediace a smírčí rady.

Zakladatelka a předsedkyně Asociace mediátorů - v  letech 2000 - 2010.
Od r. 2011 Čestná předsedkyně AMČR, členka rady.                                                                                             Akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorka asociace.
O mediaci se zajímá od počátku 90.let.

Podařilo se jí uzavřít přes  100 dohod, zejména:

  • v rodinné oblasti ( péče o děti, rozvody, majetek, mezigenerační spory), dále pak
  • v komunitní oblasti ( sousedské spory v rámci smírčích rad, interetnické spory, majitel domu-nájemník),
  • v podnikové oblasti (uvnitř týmu, mezi odděleními, mezi  majiteli firmy).

Zpátky na seznam mediátorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky