Řezaninová Jitka, Bc.

Oblast mediace: spotřebitelské spory, občanské spory, rozvodové spory, zaměstnanecké spory, rodinná mediace, sousedské spory

Lokalita: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Jazyková vybavenost: čeština

Vzdělání: FF UK Praha, katedra andragogiky a personálního řízení

Kontakt:

email: jrezaninova@seznam.cz
tel.: 734 725 226

Účast v projektech:
Od roku 2006 byla 2 roky zaměstnána v úspěšném projektu AMČR - Využití mediace jako nástroje sociální integrace. V rámci projektu uskutečnila několik desítek prezentací, mediací, facilitací a setkání s klienty zaměřené k přípravě na vyjednávání. V roce 2010 a 2011 účast v projektu AMČR  Dobrý rozvod. V jeho rámci poskytovala mediace především rozpadajícím rodinám. Účast v projektu - Syndrom odcizeného rodiče s Českým Helsinským výborem, a účast v projektu - Vstup na otevřený trh práce pro osoby vyžadující zvláštní péči ve spolupráci s Plánem B o.s. 

Celkově absolvovala vzdělání: 458 hodin výcviku v oblasti mediace, facilitace, konzultace v rámci projektu JPD 3, dále spotřebitelská mediace, interkulturní mediace, zúčastnila se i konference Asociace manželských a rodinných poradců  „Formy práce s rodinou“ a“ Úvod do supervize v pomáhajících profesích“.

Již pátým rokem pracuje na Praze 10 s rodiči, kteří se nemohou domluvit, jak fungovat dál pro svoje děti jako máma a táta. 

Členka Asociace mediátorů ČR, akreditovaná mediátorka, facilitátorka, lektorka mediace, facilitace, komunikace a řešení konfliktů.

Zpátky na seznam mediátorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky