Hříbková Silvia, Mgr.

Oblast mediace: spotřebitelské spory, občanské spory, obchodní spory, zaměstnanecké spory, rodinná mediace

Lokalita: Hlavní město Praha

Jazyková vybavenost: čeština, angličtina, slovenština, francouzština

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy university, Právnická fakulta – Université de Caen Normandie, Francie

Kontakt:

email: hribkova@avocat-mediateur.cz, hribkova@ak-holy.cz   
tel.: +420 776 267 580
adresa: Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město
www: www.ak-holy.cz


Další informace:

Advokátka a mediátorka
Akreditovaná mediátorka a členka Asociace mediátorů ČR
Zapsaná mediátorka na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR
V advokátní praxi zaměření na rodinné právo s mezinárodním prvkem, zastupování před soudy, občanskoprávní a obchodněprávní agenda
Průběžné vzdělávání v oblasti práva, mediace, komunikace, dynamiky mezilidských vztahů a propojení znalostí z výše uvedených disciplín v mediaci
Celoživotní vášeň pro studium jazyků a cizích kultur
 

Zpátky na seznam mediátorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky