Borovská Silvia, Mgr.

Oblast mediace: spotřebitelské spory, občanské spory, obchodní spory, zaměstnanecké spory, rodinná mediace

Lokalita: Hlavní město Praha

Jazyková vybavenost: čeština, angličtina, slovenština, francouzština

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy university, Právnická fakulta – Université de Caen Normandie, Francie

Kontakt:

email: sborovska@mediace.legal, silvia@borovska.legal 
tel.: +420 776 267 580
adresa: Vinohradská 1704/98, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
www: www.borovska.legal 

Další informace:
Advokátka a mediátorka
Akreditovaná mediátorka a členka Asociace mediátorů ČR
Zapsaná mediátorka na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR
V advokátní praxi zaměření na rodinné právo s mezinárodním prvkem, zastupování před soudy, občanskoprávní a obchodněprávní agenda
Průběžné vzdělávání v oblasti práva, mediace, komunikace, dynamiky mezilidských vztahů a propojení znalostí z výše uvedených disciplín v mediaci
Celoživotní vášeň pro studium jazyků a cizích kultur
 

 

Zpátky na seznam mediátorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky