2-denní přípravný seminář Základy práva pro mediátory, v Praze (20-22)

Nabízíme vám 2-denní přípravný seminář Základy práva pro mediátory, nejen pro písemnou část zkoušky z mediace (podle vyhl. 277/2012) v celkovém rozsahu 14 vyučovacích hodin, který je vhodný pro ty, kteří mají zájem pracovat jako mediátoři.

Cílem semináře je připravit účastníky na písemnou část zkoušky z mediace a poskytnout jim podstatné informace z vybraných právních oblastí (zákon o mediaci, základní lidská práva a svobody, právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, právo na ochranu spotřebitele, občanské právo procesní). Seminář je zaměřen prakticky, v rámci semináře budou probrány všechny zveřejněné testové otázky, které budou zasazeny do širšího právního kontextu, a budou vysvětleny důvody správných odpovědí.

Finanční podmínky:

  • cena za 2denní seminář práva pro mediátory je celkem 5 400 Kč (v ceně není zahrnuta doprava a ubytování)
  • výcvik je otevřen v případě, že se přihlásí 3 účastníci.

Termíny realizace:  3. – 4. září 2022 (sobota a neděle) v Praze, vždy v čase od 9.00 do 16.30 hod.

Bližší informace o místě konání, návod jak se na výcvik dostanete a program semináře, vám sdělíme nejpozději 7 dnů před zahájením semináře, poštou nebo emailem.

Výcvik povede: Mgr. František Valeš
(o lektorovi: právník, absolvoval kurs Řešení konfliktů technikou mediace, od roku 2002 spolupracoval s různými neziskovými organizacemi, v letech 2002-2009 právník v Českém helsinském výboru, v letech 2010-2012 člen předsednictva ČHV, v letech 2010-2011 vykonával koncipientskou praxi, od roku 2004 externí spolupracovník a právní poradce Asociace mediátorů ČR, v současné době právník v Poradně pro občanství/Občanská a lidská práva, o.s., a externí vyučující na Fakultě humanitních studií UK - Katedra studií občanské společnosti)   

V případě zájmu nám zašlete vyplněnou závaznou přihlášku, kterou najdete u nabídky tohoto výcviku v aktualitách.

Doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Respektujeme pořadí přihlášených zájemců, avšak místo Vám rezervujeme až po zaplacení celé částky kursovného.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 603 508 059 nebo 731 228 483, a to zpravidla mezi 9:00 - 16:00 hod., nebo na e-mailové adrese amcr@amcr.cz nebo fra.vales@gmail.com.
 

Soubory ke stažení

informace 20-22 ( DOC 40 kB )

přihláška 20-22 ( DOC 39.5 kB )


zpět »

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky