Vrabcová Dana

Oblast mediace: spotřebitelské spory, občanské spory, zaměstnanecké spory, rodinná mediace

Lokalita: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Jazyková vybavenost: čeština

Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Sociální práce

Výcviky: v mediaci, facilitaci a konzultaci v rozsahu 500 hodin v rámci projektu JPD 3 s názvem „Využití mediace jako nástroje sociální integrace“, získala osvědčení o absolvování seminářů:  Spotřebitelská mediace, Interkulturní mediace; osvědčení o absolvování XI. výroční konference Asociace manželských a rodinných poradců „Formy práce s rodinou“, konference v rámci Mezinárodního týdne manželství „Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství“, osvědčení „Úvod do problematiky SPOD dětí - Řešení sporů v otázkách výchovy a rodičovství“, osvědčení „Vybrané kapitoly z psychopatologie“, „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“

Kontakt:

email: dana.vrabcova@seznam.cz
tel.: 606 644 505
 

Další informace:
Pracuje jako mediátorka,facilitátorka, lektorka výcviků  mediace, seminářů o mediaci, řešení konfliktů a komunikaci,  a také jako sociální pracovnice. Spolupracovala na projektech „Využití mediace jako nástroje sociální integrace“,  „Syndrom odcizeného rodiče“ ve spolupráci s Českým Helsinským výborem, „Aktivizace pracovního potencionálu“ ve spolupráci s MCSS Praha, „Vstup na otevřený trh práce pro osoby vyžadující zvláštní péči“ ve spolupráci s Plánem B o.s.,

Členka Asociace mediátorů ČR, akreditovaná mediátorka, facilitátorka.

 

Zpátky na seznam mediátorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky