Vrabcová Dana

Oblast mediace: spotřebitelské spory, občanské spory, zaměstnanecké spory, rodinná mediace

Lokalita: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Jazyková vybavenost: čeština

Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Sociální práce

Výcviky: v mediaci, facilitaci a konzultaci v rozsahu 500 hodin v rámci projektu JPD 3 s názvem ?Využití mediace jako nástroje sociální integrace?, získala osvědčení o absolvování seminářů:  Spotřebitelská mediace, Interkulturní mediace; osvědčení o absolvování XI. výroční konference Asociace manželských a rodinných poradců ?Formy práce s rodinou?, konference v rámci Mezinárodního týdne manželství ?Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství?, osvědčení ?Úvod do problematiky SPOD dětí - Řešení sporů v otázkách výchovy a rodičovství?, osvědčení ?Vybrané kapitoly z psychopatologie?, ?Úvod do supervize v pomáhajících profesích?

Kontakt:

email: dana.vrabcova@seznam.cz
tel.: 606 644 505
 

Další informace:
Pracuje jako mediátorka,facilitátorka, lektorka výcviků  mediace, seminářů o mediaci, řešení konfliktů a komunikaci,  a také jako sociální pracovnice. Spolupracovala na projektech ?Využití mediace jako nástroje sociální integrace?,  ?Syndrom odcizeného rodiče? ve spolupráci s Českým Helsinským výborem, ?Aktivizace pracovního potencionálu? ve spolupráci s MCSS Praha, ?Vstup na otevřený trh práce pro osoby vyžadující zvláštní péči? ve spolupráci s Plánem B o.s.,

Členka Asociace mediátorů ČR, akreditovaná mediátorka, facilitátorka.

 

Zpátky na seznam mediátorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky