Řezaninová Jitka, Bc.

Oblast mediace: spotřebitelské spory, občanské spory, rozvodové spory, zaměstnanecké spory, rodinná mediace

Lokalita: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Jazyková vybavenost: čeština

Vzdělání: FF UK Praha, katedra andragogiky a personálního řízení

Kontakt:

email: jrezaninova@seznam.cz
tel.: 734 725 226

Účast v projektech:
Od roku 2006  byla 2 roky zaměstnána v úspěšném projektu AMČR ? ?Využití mediace jako nástroje sociální integrace?. V rámci projektu uskutečnila několik desítek prezentací, mediací, facilitací a setkání s klienty zaměřené k přípravě na vyjednávání. V roce 2010 a 2011 účast v projektu AMČR ?? Dobrý rozvod?. V jeho rámci poskytovala mediace především rozpadajícím rodinám. ?Syndrom odcizeného rodiče? s Českým Helsinským výborem, ?Vstup na otevřený trh práce pro osoby vyžadující zvláštní péči? ve spolupráci s Plánem B o.s.

Další vzdělání:
458 hodin výcviku v oblasti mediace, facilitace, konzultace v rámci projektu JPD 3, Spotřebitelská mediace, Interkulturní mediace, osvědčení o absolvování XI. výroční konference Asociace manželských a rodinných poradců? ? Formy práce s rodinou? a Úvod do supervize v pomáhajících profesích.

Je akreditovanou lektorkou AMČR, vede výcviky mediace, facilitace komunikace a řešení konfliktů.

Členka Asociace mediátorů ČR, akreditovaná mediátorka, facilitátorka.

 

Zpátky na seznam mediátorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky